הצהרת בריאות

אני מצהיר/ה  כי:

1.      נערכה מדידת חום בבוקר הפעילות, לי ולמתגוררים עמי לא היה חום מעל 38 מעלות בבוקר או ביומיים הקודמים.

2.      איש מהמתגוררים עמי אינו מחויב בבידוד לפי הנחיות משרד הבריאות.

3.      אין לי או למי מהמתגוררים עמי, תסמיני קורונה (שיעול, קושי בנשימה או כל תסמין נשימתי אחר)*

*       למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסטמה או אלרגיה אחרת.

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים