פרטי ההרצאה

כנס כנרת השישי לחוקרי צבא – חברה בישראל

The Sixth Kinneret Conference on Civil-Military Studies in Israel

 

"חברה, צבא וביטחון לאומי בישראל –

אתגרים והזדמנויות בעידן של שינוי, מורכבות ואי-ודאות"

 

Society, Military and National Security in Israel - Challenges and Opportunities in an Age of Changes, Complexity and Uncertainty

 

אגודת חוקרי צבא-חברה בישראל מזמינה אתכם להירשם לכנס כנרת השישי למחקרי צבא-חברה בישראל שיתקיים במכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן בימים רביעי וחמישי 15-14 בספטמבר 2022

The Association of Civil-Military studies in Israel invites you to register for the sixth Kinneret Conference to be held at the Kinneret Academic College on Wednesday and Thursday, September 15-14, 2022.

כל התאריכים

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים