פרטי האירוע

מפגש שביעי בסדרת הרצאות בשת"פ עם יד ושם. משפט אייכמן - משמעותו, חידושיו והחברה. מרצה: פרופ' חנה יבלונקה

חוקרן הסרט: "לשכה 06" של הבמאי יואב הלוי

" ביוני 1941 נראה כרעידת אדמה, כהתפרצותו של הר געש אדיר". במילים אלה תיאר זאכאר טרובאקוב, אחד מקומץ יהודים שהיו עדים לטבח יהודי קייב בבאבי יאר, את התחושה שאחזה בו ובציבור בעת הפלישה הגרמנית לברית-המועצות.
מתקפת הפתע נגד ברה"מ כונתה: "מבצע ברברוסה" והיוותה אבן דרך במלה"ע השנייה ונקודת מפנה בגורל היהודים. גרמניה הנאצית נקטה אז לראשונה מדיניות רשמית נרחבת של רצח המוני ושיטתי. מתחילת אוגוסט 1941 התפשט בהדרגה מעגל הרצח והקיף שטחים נרחבים ואת כלל היהודים בשטחים הכבושים – גברים נשים וטף.
הרצאה זאת היא חלק ממספר הרצאותשיעסקו במבצע ובהשלכותיו: על תחילת הרצח בשטחי ברית המועצות, על מערך ההשמדה בפולין וגירוש היהודים מארצותיהם ודרך הצגת הדברים במדיה הקולנועית. הקורס יעניק למשתלם הן ידע היסטורי לנושא והן כלים להנגשת הנושא לתלמיד תוך פיתוח דיון אודות המדיה, השימוש החינוכי בה, והקניית כלים לעידוד מיומנות צפיה ביקורתית.  

כל התאריכים

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים