תמונת מופע: תנך עכשיו / מאיר שלו "כיצד התנ"ך השפיע על הכתיבה הספרותית של מאיר שלו?" הרצאה 6 מתוך הסדרה

תנך עכשיו / מאיר שלו "כיצד התנ"ך השפיע על הכתיבה הספרותית של מאיר שלו?" הרצאה 6 מתוך הסדרה

כל התאריכים

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים