פרטי ההרצאה

"מנהיגותו של דוד המלך":

מאיר שלו עם סיפור עלייתם, גדולתם ומנהיגותם של דוד

ומלכים נוספים בהיסטוריה של עם ישראל.

כל התאריכים

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים