תקנון

תקנון תנאי שימוש ורכישת כרטיסים באמצעות האתר, בקופות בית גבריאל ובטלפון

כללי
ברוכים הבאים לאתר של בית גבריאל
1. האתר הינו  בבעלות בית גבריאל בע”מ ח.פ 51-1820591 (להלן: “בית גבריאל”) חוף צמח ד.נ. עמק הירדן.
2. השימוש באתר והרכישה באמצעותו הינם בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה, וחזקה על מי שעושה שימוש באתר כי קרא את התקנון והסכים לתנאיו.
3. הרכישה באתר הינה מגיל 18, לשימוש פרטי בלבד ולא למטרות מסחריות כלשהן.
4. בית גבריאל תהיה רשאית לחסום את השימוש באתר או להגבילו, בכל מקרה בו היא סבורה כי השימוש באתר אינו תואם לתנאי התקנון, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
5. בית גבריאל רשאית לשנות ו/או לעדכן את המידע באתר לרבות מחירים או תנאי התקנון, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

6. הזכות לשינויים שמורה והינה בהתאם לשיקול הדעת של בית גבריאל בלבד.
7. התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

הרכישה באתר, בקופות ובטלפון
7. ניתן להזמין באמצעות האתר, הקופות והטלפון כרטיסים לאירועים שונים.
8. הרכישה  מותנית במסירת פרטים אישיים כגון שם פרטי, שם משפחה, מספר תעודת זהות, מספרי טלפון, כתובת דוא”ל ופרטים מזהים נוספים ככל שידרשו.
9. יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא ניתן יהיה להבטיח את ביצוע ההזמנה.
10. לאחר ביצוע הזמנה באתר, בקופה או בטלפון, תבצע בית גבריאל בדיקה של פרטי כרטיס האשראי על-ידי חברת האשראי. רק אם אושר כרטיס האשראי, יישלח אישור הזמנה לכתובת הדואר אלקטרוני שנמסר על ידך במועד הרישום לאתר וכן פרטי ההזמנה.
11. הזמנה שלא אושרה על ידי בית גבריאל באמצעות דוא”ל כאמור, לא תחשב להזמנה שאושרה ולא תחייב את בית גבריאל.
12. כל ההזמנות שבוצעו  ואושרו על-ידי חברת האשראי, הנן סופיות וממועד זה לא ניתן יהיה לבצע שינוי או לבטל את ההזמנה, אלא לפי תנאי הביטול המפורטים בתקנון זה.
13. בעת ביצוע ההזמנה יחויב הלקוח במלוא עלות ההזמנה.
14. בהזמנת כרטיסים באינטרנט ובטלפון יתווסף לתשלום עמלה בסך 3 ₪
15. לאחר ביצוע ההזמנה, ימתינו הכרטיסים בקופות בית גבריאל. 
16. הופעת כרטיסים באתר אינם מהווים אישור לזמינות. רק אישור סופי להזמנה המופק על ידי האתר יהווה אישור סופי לביצוע ההזמנה.
17. המערכת אינה מאפשרת בחירת מקומות והותרת מושבים בודדים ריקים.
18. בהצגות ו/או אירועים בהם המושבים אינם מסומנים תועברו לאחר בחירת האירוע ישירות למסך התשלום ולא ניתן יהיה לבחור את מקומות הישיבה לאירוע זה.

19. כל משתתף מגיל שנתיים והלאה מחוייב ברכישת כרטיס.

20. הכניסה למאחרים תתאפשר עד רבע שעה מתחילת הסרט / המופע. והישיבה תהייה על בסיס מקום פנוי. בית גבריאל לא יהיה אחראי במקרה זה על הוצאות שנגרמו ללקוח.

במקרים בהם מופיע באתר בית גבריאל קישור למכירת כרטיסים שאינה באמצעות בית גבריאל (כגון : זאפה, התזמורת הקאמרית הקיבוצית ועוד) כל תנאי ההתקשרות והביטול יהיו בהתאם למופיע באתרים בהם מתבצעת העסקה. יובהר כי קישורים אלה, הינם בבחינת שרות לציבור לקוחות בית גבריאל בלבד ולא יחייבו את בית גבריאל.

תנאי ביטול
1. ביטול ההזמנה וקבלת החזר כספי בהתאם להוראות הביטול הקבועות בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981, ממועד ביצוע ההזמנה באתר ועד לתום 14 ימים מיום שסופקו הכרטיסים או מועד קבלת אישור העסקה, לפי המאוחר, ולפחות 72 שעות לפני מועד ההצגה או המופע.
2. הביטול יעשה בהודעת ביטול באמצעות דוא”ל bg@betgabriel.co.il או פקס04-6751187 בצירוף אישור הזמנה.
3. נערכה עסקה על-ידי אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש לפי הוראות חוק הגנת הצרכן, רשאי אותו אדם לבטל את העסקה באותו אופן הנזכר לעיל, בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בינו לבין נציג החברה, לרבות שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.
4. בגין ביטול הזמנה, תזוכה בסכום העסקה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול בניכוי דמי ביטול של 5% או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם, בהתאם וכפוף להוראות הדין.
5. כרטיסי קולנוע ניתן לבטל  עד שעה  לפני מועד תחילת הסרט (לפי השעה הנקובה באתר), במידה והכרטיסים לא נאספו ע”י הלקוח בבית הקולנוע.
6. במקרה של ביטול מופע – על ידי בית גבריאל יזוכה כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה ההזמנה במלוא סכום ההזמנה, כנגד החזרת הכרטיסים, ככל שנאספו קודם לכן.
7. אין זיכויים במקרים בהם לא מומש הכרטיס, מכל סיבה שהיא.

פרטיות
21. פרטיך האישיים והיסטורית הרכישות שבוצעו על ידך באתר יישמרו במאגר המידע של האתר ובהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל”א-1981 וייעשה בהם שימוש רק למטרת רכישה באתר, לרבות לצורך אספקת המוצר באמצעות צדדים שלישיים, ו/או למטרות פרסום כמפורט להלן.
22. בית גבריאל עושה כמיטב יכולתה להגן על המידע שנמסר לה, ונוקטת באמצעי האבטחה הדרושים לצורך זה. עם זאת, אין באפשרותה של בית גבריאל להבטיח כי לא יחולו תקלות באמצעים אלו, שלא בשליטתה, באופן שעשוי לפגוע באיכות ההגנה על המידע המצוי אצלה ובמקרים כאמור בית גבריאל לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
23. לצורך שיפור השירות והשימוש באתר, משתמשת בית גבריאל בטכנולוגית cookies או בטכנולוגיות אחרות שמטרתן איסוף נתונים אודות השימוש שנעשה על ידך באתר. באפשרותך לחסום טכנולוגיות אלו בהגדרת הדפדפן בו הנך עושה שימוש.
24. עם ההרשמה לאתר ומסירת פרטייך, הנך מסכים ומאשר לחברה ו/או למי מטעמה לשלוח אליך מעת לעת לפי שיקול דעתה מידע בדבר פעילות החברה ו/או מידע שיווקי בדבר מוצרים חדשים ו/או מבצעים של החברה ו/או פרסומות לרכישת מוצרים, באמצעות אמצעי תקשורת שונים לרבות באמצעות דוא”ל או הודעות sms או בכל דרך תקשורת אחרת. ניתן לבטל את ההסכמה לקבל מידע שיווקי בכל עת באמצעות שליחת הודעה ל bg@betgabriel.co.il
25. באישור תנאי התקנון הנך מצהיר כי ידוע לך כי ייתכנו תקלות באמצעי האבטחה שמפעילה בית גבריאל וכי לא יהיו לך כל טענות ו/או תביעות כנגדה.

זכויות קנייניות

26. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים באתר האינטרנט וכל פרט או מידע או זכות אחרים, הינם של בית גבריאל בלבד וחל איסור מפורש לעשות בהם כל שימוש, לרבות העתקה, שכפול, הפצה, מכירה, הצגה בפומבי, בכל דרך או אמצעי אלא אם ניתנה לכך הסכמה מפורשת בכתב מצידה של בית גבריאל .

דין ושיפוט
27. על השימוש באתר והוראות תקנון זה, על כל הנובע מהם וכן על פרשנותם, יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.
28. בכל מחלוקת הקשורה לשימוש באתר והוראות תקנון זה, תהיה סמכות השיפוט לבית- המשפט במחוז צפון.

שוברים
29. השוברים יכובדו בהתאם לתנאים המצוינים על גבם, או באתר החברה ממנה נתקבלו או נרכשו. תנאים אלה מחייבים ואינם ניתנים לשינוי.
30. חובה על הלקוח לבדוק את תנאי השוברים בטרם הגיעו לקופות הקולנוע.
31. במקרה של סתירה בין מידע שהועבר ללקוח מכל גורם שהוא לבין התנאים המצוינים על גבי השוברים, או באתר החברה – התנאים המצוינים על גבי השוברים באתר החברה הם המחייבים.
32. שוברים יכובדו בתנאי שהם שלמים וקריאים.
33. אובדן שוברים כדין אובדן כסף מזומן.
35. “בית גבריאל ” אינו אחראי לטיב תוכן השוברים אשר לא הונפקו על ידה.
36. שוברים אשר לא הונפקו ע”י “בית גבריאל ” ניתנים למימוש בקופות הקולנוע בלבד.
37. שוברים ומנויים אשר הונפקו ע”י חברת ” בית גבריאל ” ניתנים למימוש גם באתר האינטרנט של ” בית גבריאל “.
38. שוברים המקנים כניסה זוגית אינם ניתנים לפיצול לשתי הקרנות שונות.
39. כלל השוברים אינם בעלי ערך כספי ועל כן לא ניתנים לשדרוג בתוספת תשלום.
40. כלל השוברים תקפים לאולמות ולסרטים הרגילים בלבד, אלא אם צוין במפורש על גבי השוברים, בחוברת או באתר החברה כי הינם תקפים למופעים, הצגות ילדים, הקרנות מיוחדות והקרנות תלת מימד.
41. תוקף מנוי הוא לשנה בלבד ממועד הפקתו ,ולא ניתן לממשו מעבר לתוקף גם אם לא נוצל עד תומו
42. שובר אשר אינו תקף בחג – אינו ניתן למימוש בערב חג ו/או ביום חג.
43. הנחה לבעלי תעודות (אזרחים ותיקים חיילים וכיו”ב) ניתנת תמורת הצגת התעודה. הצגת תעודה אחת מקנה זכאות להנחה אחת בלבד.

מערכת למכירת כרטיסים