פרטי ההרצאה

'השמש' כוכב הבית

מרצה: פרופ' דוד פונדק המנהל את מצפה הכוכבים כנרת

והמרכז לחיונך אסטרוניומי במכללה האקדמית כנרת. 

כל התאריכים

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים