פרטי ההרצאה

טלסקופים - מה ניתן לגלות בעזרתם?

מרצה: פרופ' דוד פונדק המהנהל את מצפה הכוכבים כנרת

והמרכז לחינוך אסטרונומי במכללה אקדמית כנרת.

כל התאריכים

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים