פרטי ההרצאה

מערכת השמש - הסביבה שבה מתפקד כדור הארץ

מרצה: פרופ' דוד פונדק המנהל את מצפה הכוכבים כנרת

והמרכז לחינוך אסטרונומי במכללה האקדמית כנרת.

כל התאריכים

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים