פרטי ההרצאה

תנועת כוכבים ותנועת כדור הארץ

מרצה: פרופ' דוד פונדק

המנהל את מצפה הכוכבים כנרת

והמרכז לחינוך אסטרונומי במכללה קדמית כנרת.

כל התאריכים

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים