פרטי ההרצאה

ננסים לבנים, ערפיליות פלנטריות, כוכבי ניטרונים וחורים שחורים.

מרצה: פרופ' דוד פונדק המנהל את מצפה הכוכבים כנרת

והמרכז לחינוך אסטרונומי במכללה האקדמית כנרת.

כל התאריכים

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים