בהזמנת כרטיסים לאירוע/סרט,

יש לבחור ראשית את סוג הכרטיס (כרטיס רגיל/אזרח ותיק/ נכה/ אחר)

ורק אח"כ לבחור את מקום הישיבה

מופעים קרובים

מערכת למכירת כרטיסים